Dijaki II gimnazije Maribor na obisku - Inštitut za športno medicino Maribor

Dijaki II gimnazije Maribor na obisku

Z II. gimnazijo Maribor uspešno sodelujemo že vrsto let. Minuli teden so se nam pridružili njihovi dijaki v sklopu OIV, kjer so prišli na ogled našega inštituta. Dijaki so lahko preiskusili različna testiranja, ki jih na Inštitutu za športno medicino izvajamo, med drugim tudi tenziomigrafijo (TMG).