Kineziologija - Inštitut za športno medicino Maribor Inštitut za športno medicino Maribor

 

Eksplozivna moč

Eksplozivno moč predstavlja prenos maksimalne moči v najhitrejšo možno gibanje in je eden ključnih parametrov uspeha v nekaterih športnih panogah. Na osnovi meritev bodo izdelani programi za izboljšanje eksplozivne moči.

Testi mišičnih lastnosti

Testi kontraktilnih lastnosti mišic in mišičnih simetrij predstavljajo dobro osnovo za izdelavo rehabilitacijskih in trenažnih programov. Tenziomiografija (TMG) je v svetu športa popularna metoda za diagnostiko mišičnih poškodb.

Pritiskovna plošča

Bilateralna pritiskovna plošča se uporablja za meritve različnih pojavnih oblik moči, ravnotežja in koordinacije ter ugotavljanje asimetrije med okončinama.

Izokinetika

Izokinetična naprava omogoča meritve navorov v sklepih, ekscentrično in koncentrično jakost mišic, asimetrije in deficite med mišicami in okončinami.

Statično in dinamično ravnotežje

Meritve statičnega in dinamičnega ravnotežja se izvajajo na napravi Biodex Balance, ki predstavljajo dobro izhodišče za izdelavo programov za izboljšanje ravnotežja.

 

Conconijev, Cooperjev test

Merjenje aerobnega, anaerobnega in laktatnega praga le z uporabo merilca srčnega utripa. Merjenje aerobne vzdržljivosti z možnostjo izračuna maksimalne porabe kisika.

Reakcijski časi

Reakcijske čase merimo z uporabo vizuelno signalne naprave, s fotocelicami pa merimo hitrost pospeševanja, največjo hitrost teka, ter izvajamo teste agilnosti.

FIFA in Soccer FIT  intervalni testi

Testna baterija za merjenje gibalnih sposobnosti nogometašev, s poudarkom na specifičnih zahtevah športne panoge

Program hujšanja

Na osnovi merjenja telesne sestave, analize gibalnih navad in analize prehranskih navad pripravimo posamezniku prilagojene shujševalne vadbene programe.

Videoanaliza gibanja

Analiza parametrov hoje in tekalnega koraka z vidika ekonomičnosti in funkcionalnosti ter specifične analize gibanja za različne športne discipline.

Izdelava vadbenega plana

Za posameznike in ekipe opravljamo meritve motoričnih in funkcionalnih sposobnosti ter na osnovi pridobljenih podatkov izdelamo načrt vadbe..

Program pridobivanje mišične mase

Na osnovi morfoloških meritev, funkcionalnega delovanja mišic in sestave telesa izdelamo individualni program vadbe za pridobivanje mišične mase.

Program vzdržljivosti

Na osnovi specialnih meritev različnih oblik vzdržljivosti pripravimo program vadbe, ki bo omogočalaizvajanje športne aktivnosti na različno intenzivnih nivojih.

Demonstracija vaj in treningov

V dogovoru s trenerji športnih ekip oz. športniki individualnih športnih panog pripravimo demonstracijo posameznih vaj ali celotnega treninga.

Testiranje poligonov

Za razvijanje potrebnih gibalnih sposobnosti in spretnosti pripravimo različne poligone, prilagojene športnim panogam, znanju in sposobnostim športnikov.

Kineziološko svetovanje

Trenerjem in športnikom s pomočjo meritev, ki jih opravljamo in na osnovi najnovejših spoznanj kineziologije svetujemo pri načrtovanju, izvedbi in nadzoru vadbe za doseganje željenih rezultatov.

FMS testiranje

Na podlagi sedmih gibalnih testov bomo preverili mobilnost in stabilizacijo sklepov ter motorično kontrolo gibanja, hkrati pa ugotovili funkcionalne omejitve in telesne asimetrije.

 

 

Miloš Kalc

Kineziolog, IŠM Maribor

Miloš Kalc kot sodelavec na IŠM deluje od leta 2016 in pod okriljem OKS in projekta »Razvoj kadrov v športu 2016-2022« razvija doktorsko disertacijo. Je študent doktorskega študija na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani. Na IŠM se ukvarja z diagnostiko na področju športa, s poudarkom na svetovanju športnikom o varni vrnitvi v šport po poškodbi. Raziskuje vpliv različnih tipov vadbe na nevro-mišični sistem človeka.

dr. Stojan Puhalj

Pedagoška fakulteta UM

Predstojnik oddelka za športno treniranje na Pedagoški fakulteti UM, višji predavatelj ter svetnik za področje športa, strokovni sodelavec na FŠ UL. V preteklosti trener in športni direktor različnih smučarskih reprezentanc.

doc. dr. Črt Matejek

Pedagoška fakulteta UM

Ut et quam at orci eleifend laoreet. Duis in eros eu purus pulvinar fermentum.

dr. Miha Marinšek

Pedagoška fakulteta UM

Trener kadetske reprezentance v moški športni gimnastiki, v preteklosti tudi trener mladinske reprezentance v moški športni gimnastiki (2012 - 2013). Je vodja tekmovalnega programa moške športne gimnastike do 15 let pri Gimnastični zvezi Sloveniji in profesor na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Avtor mnogih znanstvenih publikacij.

Miran Muhič

Pedagoška fakulteta UM

Predavatelj s predmetnega področja kinezoilogija na UM, nosilec predmetov motorika otroka, senzomotorika ter aktivnsot in zdravje. Tudi vodja odbora za mentorje planinskih skupin.V vseh letih aktivnega delovanja v športu pridobil nazive Diplomirani trener rokometa, Učitelj plavanja, Učitelj smučanja, Mentor planinske vzgoje, Vodnik Planinske zveze Slovenije.