Psihologija športa - Inštitut za športno medicino Maribor Inštitut za športno medicino Maribor

Psihološko svetovanje posamezniku

Ta storitev predstavlja eno osrednjih dejavnosti športne psihologije in je namenjena izobraževanju posameznih športnikov vseh nivojev o športni psihologiji, razlago in oblike pojavljanja ter uporabo posameznih psiholoških dejavnikov v športu, kot so napetost oziroma aktivacija, prepoznavanja znakov previsoke ali prenizke aktivacije in učenje in preizkušanje tehnika za zviševanje ali zniževanje le-te. Vključuje posameznikovo prepoznavanje različnih vidikov koncentracije v športu, pomen ustrezne motivacije in učenje dobrega postavljanja ciljev, učenje prepoznavanje ustrezne količine agresivnosti in tako njenih pozitivnih kot negativnih vidikov, prepoznavanje ustreznih stilov razmišljanja in nadzorovanja lastnega razmišljanja, namenjeno je tudi pogovoru o konkretnih situacijah, o tem, katere psihološke vidike športnik želi pri sebi spremeniti, vsebine komunikacije s trenerjem in ostalimi vpletenimi v njegov športni proces, s starši in soigralci, na primer. Storitev je namenjena tudi analiziranju trenutnega dogajanja, pogovoru o pričakovanjih in željah za posamezne nastope in tekmovanja, pomoči pri usmerjanju in usklajevanju športne kariere in šolanja oziroma študija in tudi mnogim drugim vsebinam. Prav tako, kot lahko to storitev uporablja športnik, je lahko za iste vsebine in namene uporabna tudi za trenerje, starše in druge športne delavce. Vsebino konkretnega svetovanja skupaj določita oziroma se za njo dogovorita psiholog in posameznik, ki je prišel na svetovanje.

Psihološko svetovanje skupini

Storitev vključuje iste vsebine in načela  kot psihološko svetovanje posamezniku, le da je namenjena športnim skupinam oziroma ekipam, pri tem pa je seveda nekoliko več vsebinskega poudarka namenjenega skupinski dinamiki, razvoju skupine, komunikaciji in vodenju.

Mali psihodiagnostični pregled

Vključuje pregled največ dveh psihičnih značilnosti posameznika, na primer koncentracije, sposobnosti reševanja problemov, napetosti, samopodobe, reakcijskih časov, motivacije, osebnosti, agresivnosti in mnogih drugih psiholoških značilnosti. Pregled vključuje pisno ali računalniško testiranje, psihološko analizo vprašalnika in pisno interpretacijo. Uporabljamo doma in v svetu preverjene in zanesljive ter veljavne psihodiagnostične pripomočke, pregled pa lahko izvedemo tako za športne kot nešportne situacije. 

Veliki psihodiagnostični pregled

Vključuje pregled večjega sklopa psihičnih značilnosti posameznika, na primer koncentracije, sposobnosti reševanja problemov, napetosti, samopodobe, reakcijskih časov, motivacije, osebnosti, agresivnosti in mnogih drugih psiholoških značilnosti. Kombinacija izbranih značilnosti se sestavi individualno glede na potrebe in želje posameznika. Pregled vključuje pisno ali računalniško testiranje, psihološko analizo vprašalnika in pisno interpretacijo. Uporabljamo doma in v svetu preverjene in zanesljive ter veljavne psihodiagnostične pripomočke, pregled pa lahko izvedemo tako za športne kot nešportne situacije.

Program psihične priprave

Na podlagi analize športnikovih značilnosti lahko pripravimo program psihične priprave za posameznega športnika. Lahko gre za splošni program ali pa program, ki je ciljno orientiran na posamezno tekmovanje.  Navadno vključuje načrt izvajanja tehnik za kontrolo aktivacije, ki mora biti ravno prav visoka, tehnike za usmerjanje in vzdrževanje koncentracije, vsebujejo navodila za nadzorovanje športnikovega mentalnega stanja in razmišljanja in navodila za reagiranje v primeru, ko počutje ni optimalno. Program je lahko namenjen tudi povsem specifičnim situacijam, na primer odstranjevanju specifičnih strahov. Namenjen je športnikovemu samostojnemu izvajanju, zato ga navadno psiholog sestavi po posvetovanju s športnikom in po izobraževanju in svetovanju o uporabi posameznih vaj in tehnik ter njihovem preizkušanju, zato je izrazito individualne narave.  Za ta namen lahko uporablja pripomočke, ki mu jih je dal psiholog, na primer posnetke tehnik sproščanja ali konkretnih sugestij, ki pa sodijo v sklop programa in so všteti v ceno storitve. Program psihične priprave lahko podamo v pisni obliki.

Psihološki trening

Psihološki trening je storitev, pri kateri preizkusimo posamezne že vnaprej naučene tehnike psihološke priprave v konkretni situaciji in preizkusimo njihovo delovanje v situacijah, ki so po določenih in vnaprej izbranih značilnostih podobne tekmovalnim situacijam ali pa situacijam, ki jih mora športnik znati obvladati na treningu. Takšen trening izboljša prenos spretnosti v tekmovalno in trenažno okolje in športniku pomaga ugotoviti smotrne načine uporabe pridobljenega psihološkega znanja.

Ogled tekme ali treninga

Športni psihologi lahko številne koristne informacije pridobimo z opazovanjem dogajanja med treningom ali tekmovanjem, saj na ta način pridobimo številne koristne smernice za nadaljenj delovanje. Hkrati se na ta način lahko še bolje seznanimo s tem, kakšna je športnikova situacija in na kakšen način je potrebno ustrezno usmerjati in voditi psihološko pripravo športnikov.

Matej Lunežnik, dipl. psih.

Matej Lunežnik, športni psiholog in mentalni trener: Mentalni trening s povratno informacijo (MPI) je metoda učenja mentalnih veščin za vse, ki bi se želeli predvsem v praksi naučiti obvladovanja stresnih situacij, v njih pokazati svoj optimum in na tekmovanjih ter treningih nastopati v okviru svojih zmožnosti! Nekoč odličen alpski smučar in športnik po duši, je skozi svojo športno kariero dolga leta deloval kot trener slovenskih reprezentanc v alpskem smučanju in se kot trener in športni psiholog udeleževal tekmovanj za svetovni pokal, olimpijade, svetovnih prvenste in univerzijade. Skozi delo na področju športne psihologije in mentalnih treningov, je razvil zanimive, praktične in predvsem učinkovite tehnike ter metode, s katerimi je pomagal že številnim vrhunskim športnikom in klubom, do boljših rezultatov. Prav tako je član Sekcije za športno psihologijo in bil dolga leta član v Strokovnem svetu športnih psihologov Slovenije.